צור קשר

מחלקת תרבות : 04-9904126

ספריה אזורית משגב:  04-9902068

איכות הסביבה: 04-9902003 

האגף לשרותים חברתיים: 04-9902091 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים