ספריית בריחה

תמונת תאריך פעילות: -ספריית בריחה- 22יולי

-ספריית בריחה-

ספריית בריחה
לראשונה בישראל - חדר בריחה בתוך הספריה
פרטים נוספים
מתחם הספריה
שני, 22 יולי 2019 10:00
תמונת תאריך פעילות: -ספריית בריחה- 24יולי

-ספריית בריחה-

ספריית בריחה
לראשונה בישראל - חדר בריחה בתוך הספריה
פרטים נוספים
מתחם הספריה
רביעי, 24 יולי 2019 10:00
תמונת תאריך פעילות: -ספריית בריחה- 29יולי

-ספריית בריחה-

ספריית בריחה
לראשונה בישראל - חדר בריחה בתוך הספריה
פרטים נוספים
מתחם הספריה
שני, 29 יולי 2019 10:00
תמונת תאריך פעילות: -ספריית בריחה- 31יולי

-ספריית בריחה-

ספריית בריחה
לראשונה בישראל - חדר בריחה בתוך הספריה
פרטים נוספים
מתחם הספריה
רביעי, 31 יולי 2019 10:00
תמונת תאריך פעילות: -ספריית בריחה- 07אוגוסט

-ספריית בריחה-

ספריית בריחה
לראשונה בישראל - חדר בריחה בתוך הספריה
פרטים נוספים
מתחם הספריה
רביעי, 07 אוגוסט 2019 10:00
תמונת תאריך פעילות: -ספריית בריחה- 12אוגוסט

-ספריית בריחה-

ספריית בריחה
לראשונה בישראל - חדר בריחה בתוך הספריה
פרטים נוספים
מתחם הספריה
שני, 12 אוגוסט 2019 10:00
תמונת תאריך פעילות: -ספריית בריחה- 14אוגוסט

-ספריית בריחה-

ספריית בריחה
לראשונה בישראל - חדר בריחה בתוך הספריה
פרטים נוספים
מתחם הספריה
רביעי, 14 אוגוסט 2019 10:00
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים