תמונת מנוי: אומנות פלסטית - נשים יוצרות תרבות

אומנות פלסטית - נשים יוצרות תרבות

נשים יוצרות תרבות
עונה: 2017/2019
כרטיסי מנוי: 1

פרטים נוספים

ניתן לבחור סדנה אחת מבין סדנאות האומנות הפלסטית

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים